Från och med den 1:a juli sitter CTMH i det nya huset ”Technology for Health” som byggts framför Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Här finns de nya adresserna!

Besöksadress: Blickagången 20, 141 52 Huddinge

Postadress: CTMH – Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, Hälsovägen 11C, 141 57 Huddinge