CTMH och Medtech4Health

CTMH var med och initierade Medtech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram vars agenda är att styrka den sammanhållning som finns mellan den medicintekniska industrin och hälso- och sjukvården i Sverige. Medtech4Health lanserades 2016 och CTMH är en av de noder som finns över hela landet. Målet med programmet är att Sverige ska bli, samt fortsätta vara, en av de främsta länderna inom medicinteknisk innovation. Medtech4Health är finansierat av VINNOVA.

Likt många strategiska innovationsprogram så har Medtech4Health noder runt om i landet, där CTMH är deras Stockholmsnod. Det finns även noder i Norrland, Uppsala, Västra Götaland, Östra Mellansverige, samt Skåne. Alla noderna jobbar, utöver sin vanliga verksamhet, mot Medtech4Health och agerar som informationsspridare och lokala förankringar till både sjukvården och industrin.

Varje nod består av flertalet parter från den offentliga sektorn. Till exempel är CTMH ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Stockholms Läns Landsting (SLL), och alltså är de alla en del av Medtech4Health.

En stor del av Medtech4Healths arbete består av att stödja medicinsk teknik finansiellt, vilket de gör via utlysningar (utannonsering av bidrag). I deras första utlysning ”Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg” fick 15 olika projekt dela på 20,5 miljoner kronor. I dagarna kom även resultatet från deras andra utlysning, ”Innovatörer inom vård och omsorg”, där 6 projekt fått besked att de kommer att få 4,8 miljoner kronor.

Under 2016 kommer dessutom ytterligare två utlysningar, med titlarna Kompetensförstärkning till småföretag” samt Verifiering i klinisk miljö”. Mer info om vad utlysningarna riktar sig till går att hitta här.

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa mer på Medtech4Healths hemsida
Medtech4Health