Grattis till Pilloxa, alumnis från Clinical Innovation Fellowships 2014-15, för att ha fått en plats på Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist!