Vision

Centrum för teknik i medicin och hälsa, CTMH är ett samarbetsorgan mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Läns Landsting (SLL) i syfte att bidra till att utveckla Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass.

CTMHs vision är förverkligandet av den potential som KI, KTH och SLL har tillsammans- att skapa och utgöra en medicinteknisk forsknings- och utvecklingsmiljö som är unik i Sverige och bland världens fem främsta.

Som portal skapar CTMH arenor och verksamheter som stimulerar och utvecklar utbytet mellan näringsliv, akademi och vård i gränserna mellan teknik och hälsa, forskning och tillämpning.

CTMH utgör ett forum och drivkraft för bättre resursutnyttjande i snittet mellan teknisk och medicinsk kompetens, med tillämpningar för förbättringar av människors hälsa genom följande verksamhetsområden:

  • PORTAL
    en portal för kontaktytor och samarbete mellan akademi, näringsliv och vård.

  • FORSKNING OCH UTBILDNING
    att initiera, skapa intresse för och bidra till forskning och utbildning inom teknik i medicin och hälsa.

  • SPIN-OFF
    att bidra till processer som underlättar skapandet av nya produkter, tjänster och företag.

CTMH är ett erbjudande till KIs och KTHs forskare med tillämpningar inom vården och medicinteknik, ett erbjudande till företag med intresse för dessa forskare och ett erbjudande till vårdens representanter med intresseför vårdens bidrag till och utbyte med forskningen och näringslivet inom medicinteknik.

Nyheter

Uppstart för Clinical Innovation Fellowships 16-17!

Våra nya kandidater till CIF 16-17 är nu på plats och ser fram emot en vecka fullspäckad med föreläsningar, seminarier [...]

Intresserad av svensk medicintekniks förutsättningar på den amerikanska marknaden?

Den 22a September kommer det hållas ett frukostseminarium i Dome of Visions på KTH där Business Sweden presenterar resultaten från [...]

CTMH flyttar den 1:a juli

Från och med den 1:a juli sitter CTMH i det nya huset ”Technology for Health” som byggts framför Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Här finns de nya adresserna! […]

Pilloxa till final i Nordic Independent Living Challenge

Grattis till Pilloxa, alumni från Clinical Innovation Fellowships 2014-15, som är Sveriges enda kvarvarande bidrag i Nordic Independent Living Challenge där de tävlar [...]