VRI – Vårdrelaterade infektioner

CTMH har fått i uppdrag att tillsammans med Karolinska Universitetssjukhusets ledning koordinera ett projekt med det slutgiltiga målet att minska de medicinska och ekonomiska effekterna av vårdrelaterade infektioner (VRI). Uppdragets syfte är att skapa en kompetens- och professionsöverskridande konstellation med kompetenser såväl inom som utanför sjukvårdens traditionella fält. Konstellationens mål är att gemensamt skapa nya perspektiv och idéer för att bemöta VRI.

VRI har under lång tid varit en viktig utmaning för vården. Vårdens åtgärder mot VRI har traditionellt fokuserats på vårdhygien, och under decennier har nyinförda rutiner minskat förekomsten av VRI på ett radikalt sätt. Idag står dock vården inför en särskilt svår utmaning: dels har VRI-problematiken förvärrats avsevärt med den alarmerande ökande förekomst av anitibiotikaresistenta bakterier; dels har stora nya satsningar inom den traditionella vårdhygienområdet inte gett förväntade resultat.

Nyheter

Uppstart för Clinical Innovation Fellowships 16-17!

Våra nya kandidater till CIF 16-17 är nu på plats och ser fram emot en vecka fullspäckad med föreläsningar, seminarier [...]

Intresserad av svensk medicintekniks förutsättningar på den amerikanska marknaden?

Den 22a September kommer det hållas ett frukostseminarium i Dome of Visions på KTH där Business Sweden presenterar resultaten från [...]

CTMH flyttar den 1:a juli

Från och med den 1:a juli sitter CTMH i det nya huset ”Technology for Health” som byggts framför Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Här finns de nya adresserna! […]

Pilloxa till final i Nordic Independent Living Challenge

Grattis till Pilloxa, alumni från Clinical Innovation Fellowships 2014-15, som är Sveriges enda kvarvarande bidrag i Nordic Independent Living Challenge där de tävlar [...]